• TIỀN THÂN LÀ

  NÔNG TRƯỜNG THỌ VỰC

  THÀNH LẬP NĂM 1977

 • VỚI NGUỒN NHÂN LỰC CÓ

  TRÌNH ĐỘ CAO

 • ĐÃ VÀ ĐANG

  HIỆN ĐẠI HÓA

  TRONG TRỒNG TRỌT

 • NHẰM HƯỚNG ĐẾN MỘT NỀN

  NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

 • TẠO RA SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN

  SẠCH VÀ AN TOÀN

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG SẢN PHẨM TIN TỨC LIÊN HỆ
ThS. Trần Văn Mạnh, KS. Lê Thị Cúc, ThS. Trần Xuân Tùng.
Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón miền Trung – Tây Nguyên

Để góp phần nâng cao năng suất chất lượng cây mía, sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng xuất mía.


Trồng mía hàng đôi làm tăng số cây mía khi thu hoạch, qua đó làm tăng năng suất.

Để trồng mía đạt năng suất và chữ đường cao, ngoài việc tuân thủ quy trình kỹ thuật trồng mía cần chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp trong sản xuất mía. Xin giới thiệu một số biện pháp tác động và kinh nghiệm sản xuất của các hộ nông dân đạt năng suất, chữ đường cao.

1